Sinds zijn eerste reis naar Europa had keizer Dom Pedro II de schrijver en fervent republikein Victor Hugo willen ontmoeten, maar het isolement van de grote schrijver en het eerdere reisschema van de keizer werkten niet mee. Tijdens zijn nieuwe bezoek aan Europa, waarbij de beroemde schrijver opnieuw in Parijs was gevestigd, probeerde Dom Pedro hem te ontmoeten, maar dat was helemaal niet gemakkelijk.

De ontmoeting tussen Dom Pedro II en de schrijver Victor Hugo

Bij een van de eerste pogingen probeerden ze via de Braziliaanse ambassade uit te nodigen Victor Hugo naar een ontmoeting met de keizer, en het ontvangen antwoord was kort: schrijver Victor Hugo heeft niemand bezocht. De kwestie was niet alleen dat de felle republikein Victor Hugo graag geïsoleerd bleef, maar ook hoe de aristocratische kring rond Dom Pedro II hem ervan probeerde te weerhouden Hugo te zien. Victor Hugo was een republikein met sociale neigingen, maar geen socialist, en bovendien was hij een spiritualist. Het schandaal van de bijeenkomst had niet groter kunnen zijn. De Orléans stonden niet positief tegenover het soort publiciteit dat dit in de Franse kranten zou kunnen opleveren; en de Brazilianen in de keizerlijke entourage vreesden de gevolgen van een dergelijke bijeenkomst in Brazilië voor de publieke opinie.


Niettemin drong Dom Pedro aan. Verschillende pogingen om de schrijver te ontmoeten mislukten. Hugo stelde voor dat ze elkaar zouden ontmoeten in het Franse parlement, waar hij als senator een toespraak zou houden. Maar Dom Pedro II sloeg dit voorstel af. Hij wilde niet zo’n politiek en publiek karakter aan de bijeenkomst geven. Eindelijk, wetende dat de schrijver op dinsdag bezoekers in zijn woning ontving en dat hij, net als de vorst, vroeg opstond, Dom Pedro ging op 22 mei 1877 alleen naar de woning van Victor Hugo en klopte om 9 uur op de deur.

Met de volgende woorden legde Victor Hugo het bezoek van de keizer vast in zijn dagboek:

22 mei – 9.00 uur – Bezoek van de keizer van Brazilië. Lang gesprek.

“Zeer nobele geest. Hij zag De kunst van het grootvader zijn op een tafel. Ik bood het hem aan en pakte een pen. Hij zei tegen mij: 'Wat ga je schrijven?' Ik antwoordde: 'Twee namen, de jouwe en de mijne.' Hij zei tegen mij: 'Meer niet. Dat wilde ik je vragen.' Ik schreef: 'Aan Dom Pedro de Alcântara. Victor Hugo.'


Hij zei tegen mij: 'En de datum?' En ik voegde eraan toe: 22 mei 1877. Hij zei tegen mij: 'Ik zou graag een van je tekeningen willen hebben.' Ik had een landschap van het Kasteel van Vianden dat ik had gemaakt. Ik gaf hem de tekening. Hij zei: 'Hoe laat eet je?' Ik antwoordde: 'Om acht uur.' Hij zei: 'Ik zou een dezer dagen bij je komen eten.' Ik antwoordde: 'Wanneer je maar wilt. Je bent altijd welkom.'

Hij toonde genegenheid voor Georges en Jeanne [de kleinkinderen van Victor Hugo]. Toen hij binnenkwam, zei hij: 'Geef me een beetje vertrouwen. Ik ben een beetje verlegen.' Over koningen en keizers gesproken, hij zei: 'mijn collega's.' Op een ander moment zei hij: 'mijn rechten... Toen vervolgde hij: 'Ik heb geen rechten meer. Ik heb macht door toeval. Ik moet het gebruiken om goed te doen. Vooruitgang en vrijheid!' Toen Jeanne terugkwam, zei hij: 'Ik heb een wens. Ik wil graag kennismaken met juffrouw Jeanne.' Ik zei tegen Jeanne: 'Jeanne, ik presenteer je de keizer van Brazilië!'

De kleindochter van Victor Hugo, die naar deze vreemde, heel eenvoudig geklede man keek, vond het heel vreemd en zei achterdochtig: 'Hij heeft geen keizersmantel.' Dom Pedro lachte en antwoordde: 'Geef mij een kusje, juffrouw.'

'Ze bood haar wang aan. Hij zei: 'Maar Jeanne, geef me een knuffel om mijn nek.' Ze omhelsde hem met haar kleine armen. Hij vroeg mij om een foto van de kinderen en een foto van mijzelf en beloofde mij een foto van hem. Hij vertrok om elf uur. Hij sprak zo serieus en intelligent tegen mij dat ik bij het vertrek tegen hem zei: 'Meneer, u bent een groot burger.' Nog een detail. Toen ik Georges aan hem voorstelde, zei ik: 'Meneer, ik stel mijn kleinzoon voor aan Uwe Majesteit.' Hij zei tegen Georges: 'Mijn zoon, hier is er maar één majesteit, en dat is Victor Hugo.'

Na de ontmoeting stopte de schrijver bij het hotel waar de keizer verbleef en liet de beloofde foto achter bij de receptie. Op de envelop schreef hij: ‘Voor degene die afstamt van Marcus Aurelius’, waarbij hij Dom Pedro II vergeleek met de Romeinse keizer, die als een wijze filosoof werd beschouwd. Hugo zou niet de eerste noch de enige zijn die de twee keizers met elkaar in verband bracht. Tijdens de jeugd van Dom Pedro verscheen in Brazilië een boek met de filosofische teksten van Marcus Aurelius, opgedragen aan de keizer en met een portret van hem als jonge man.


Dom Pedro II bezocht de schrijver nogmaals op de 29e, dit keer vergezeld van zijn vriend, de baron van Bom Retiro. Naast Parijs bezocht Dom Pedro ook diverse steden en streken in Frankrijk, zoals Bretagne. In Orleans nam hij deel aan het festival ter ere van Sint-Jeanne d'Arc. In Compiègne bezocht hij de industriële en landbouwtentoonstelling, en in Meaux bezocht hij een chocoladefabriek die Braziliaanse cacao gebruikte.


Referentie: REZZUTTI, Paulo. D Pedro II: A história não contada – O último imperador do Novo Mundo revelado por cartas e documentos secretos. Brazilië: Leya, 2019.

Matheus Araújo - Brazilian History
Matheus Araújo
Oprichter en redacteur bij Brazilian History | Website

Matheus is ondernemer bij Araujo Media, waar hij CEO en Creative Director is. Hij deelt analyses op zijn persoonlijke blog "matheusaraujo.me" en volgt momenteel een graad in reclame en propaganda. Bovendien heeft hij een passie voor geschiedenis, vooral die van Brazilië, wat hem ertoe bracht de oprichter en redacteur van het Brazilian History-portaal te worden.