Het grondgebied van Brazilië is uitgestrekt en divers en neemt een prominente positie in op het wereldtoneel. Dit artikel onderzoekt de belangrijkste redenen die hebben bijgedragen aan de uitgebreide territoriale uitgestrektheid van Brazilië door de geschiedenis heen. Van kolonisatie door de Portugezen tot verdragen en territoriale geschillen: verschillende gebeurtenissen hebben het Braziliaanse grondgebied gevormd, waardoor het een land met continentale dimensies is geworden.

Waarom is Brazilië zo groot?
Amazone rivier

Brazilië staat bekend om zijn enorme territoriale uitgestrektheid en is qua oppervlakte het vijfde grootste land ter wereld. Met ruim 8,5 miljoen vierkante kilometer herbergt het een schat aan natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en unieke culturele diversiteit. Om de redenen achter zijn territoriale grootsheid te begrijpen, is het noodzakelijk om de geschiedenis en gebeurtenissen te analyseren die hebben bijgedragen aan de vorming van het Braziliaanse grondgebied.


De geschiedenis van Brazilië begon met de komst van de Portugezen in 1500. Vanaf het Verdrag van Tordesillas, ondertekend in 1494 tussen Portugal en Spanje, werd het Braziliaanse grondgebied afgebakend door een denkbeeldige lijn die de ontdekte landen tussen de twee koloniserende machten scheidde. Dit verdrag stelde de meridiaan 46º 37′ West vast als de westelijke grens van het Portugese grondgebied in Zuid-Amerika, waardoor een groot deel van het continent voor Portugal, inclusief Brazilië, veilig werd gesteld.

Na de komst van de Portugezen rukte de verkenning en kolonisatie van het Braziliaanse grondgebied landinwaarts op. Expedities drongen het gebied binnen op zoek naar goud, edelstenen en nieuwe landbouwgronden. Deze interne expansie was cruciaal voor de vorming van verschillende regio's van Brazilië, zoals het noordoosten, het centrale westen en het noorden, waardoor de territoriale grootsheid van het land werd geconsolideerd.

Halverwege de 18e eeuw leidden conflicten en territoriale geschillen met Spanje over de grenzen in het zuiden van Brazilië tot de ondertekening van het Verdrag van Madrid in 1750 en het Verdrag van Santo Ildefonso in 1777. Deze overeenkomsten herdefinieerden de grenzen tussen de Portugese en Spaanse koloniën. in Zuid-Amerika, waardoor enorme territoriale uitbreidingen voor Brazilië werden veiliggesteld, vooral in het zuiden en een deel van de regio Centraal-West.

Dankzij de onafhankelijkheid van Brazilië in 1822 kon het land zijn grondgebied consolideren zonder koloniale inmenging. Tijdens de 19e en het begin van de 20e eeuw bleef Brazilië zich territoriaal uitbreiden door veroveringen en verdragen, waarbij gebieden als Akko, Rondônia en delen van het Amazonegebied werden opgenomen.


Tegenwoordig wordt Brazilië internationaal erkend als een federatieve republiek, die volledige soevereiniteit over zijn grondgebied uitoefent. De grondwet van 1988 stelt de territoriale grenzen en administratieve verdeeldheid van het land vast, waarborgt de integriteit ervan en maakt de ontwikkeling mogelijk van intern beleid gericht op het bevorderen van het welzijn van de bevolking op het hele nationale grondgebied.

De territoriale grootsheid van Brazilië is het resultaat van een complex historisch proces, waarbij kolonisatie, interne expansie, verdragen, territoriale geschillen en onafhankelijkheid betrokken zijn. Deze gebeurtenissen vormden het land tot een land met continentale dimensies, gekenmerkt door zijn rijke biodiversiteit, overvloedige natuurlijke hulpbronnen en culturele diversiteit. Het begrijpen van de redenen achter deze grootsheid is essentieel om de identiteit en relevantie van Brazilië op het wereldtoneel te kunnen waarderen, maar ook om de uitdagingen aan te pakken die verband houden met duurzame ontwikkeling en het opbouwen van een rechtvaardiger en inclusievere samenleving op het hele grondgebied.

Brazilian History
Matheus Araújo
Oprichter en redacteur bij Brazilian History | Website

Matheus is ondernemer bij Araujo Media, waar hij CEO en Creative Director is. Hij deelt analyses op zijn persoonlijke blog "matheusaraujo.me" en volgt momenteel een graad in reclame en propaganda. Bovendien heeft hij een passie voor geschiedenis, vooral die van Brazilië, wat hem ertoe bracht de oprichter en redacteur van het Brazilian History-portaal te worden.