Het Portugese hof bevond zich al in Rio de Janeiro, gevlucht voor de Napoleontische troepen, toen koningin Maria op 20 maart 1816 overleed en prins-regent João VI de koning werd. In tegenstelling tot eerdere koningen, die kort na de dood van hun voorganger waren gekroond, koos João VI ervoor een jaar te wachten op zijn kroningsceremonie.

De geschiedenis van de Portugese kroon in opdracht van Rio de Janeiro