Na de onafhankelijkheidsverklaring van Brazilië concentreerde het land zich op het opstellen van zijn eerste grondwet. In 1823, een jaar na de afscheiding van het Koninkrijk Portugal, werd een grondwetgevende vergadering gevormd, maar deze had een sterk interventionistisch karakter en voorzag in aanzienlijke staatsbetrokkenheid, in strijd met de idealen van Dom Pedro I. Om deze reden ontbond de keizer de grondwetgevende vergadering en vaardigde persoonlijk een nieuwe grondwet uit, afgekondigd op 25 maart 1824.

Waarom wordt de grondwet van 1824 als liberaal beschouwd?